Bezpiecznie i komfortowo

Pod wskazany adres docieramy bezproblemowe i punktualne

Kontakt

Certyfikaty


Niezbędne certyfikaty i uprawnienia, wymagane w międzynarodowym i krajowym transporcie osobowym.

Regulamin


Regulamin przewozów firmy JAZAR (najlepszybus.pl)

 1. Przewoźnik - firma JAZAR Jacek Zarębski, NIP 525-19-36-227 z siedzibą ul. Czarny Dwór 8 a/7, 80-365 Gdańsk.
 2. Pasażer - osoba fizyczna korzystająca z przewozu firmy JAZAR.
 3. Umowa przewozu - umowa zawierana pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, w której Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swojej firmy do przewiezienia pasażera, a Pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca na określonych poniżej warunkach.
 4. Bagaż - pod pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz dodatkowy umieszczony w miejscu wskazanym przez kierowcę.
 5. Nadbagaż - bagaż dodatkowy niewliczony w cenę biletu za który jest naliczana dodatkowa opłata u kierowcy.

Przewoźnik

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego Bagażu w wyznaczone miejsce.
 2. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienie lub odwołanie kursu wynikłe z przyczyn niezależnych. O wszelkich zmianach informuje Pasażera.
 3. W razie konieczności Przewoźnik może zmienić wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu, oraz w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsce docelowego wysadzenia Pasażerów.
 4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i Bagaż w odpowiednim czasie, w wysokich warunkach bezpieczeństwa oraz wygody.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna prawnego.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez policję lub służby celno-graniczne.
 7. Przewoźnik ma prawo nie zrealizować przejazdu bez konieczności zwrotu kosztów, w przypadku gdy Pasażer nie przestrzega regulaminu.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
 9. Przewoźnik przyjmuje reklamacje na piśmie na adres siedziby firmy w terminie do 14 dni od daty przejazdu.

Pasażer
 1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy oraz wszelkie wymagane dokumenty i zaświadczenia niezbędne do odbycia podróży.
 2. Pasażer zobowiązany jest oczekiwać pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika, jak również do oczekiwania na pojazd do 3 godzin od ustalonej godziny odjazdu, o czym zostanie powiadomiony (korki, warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe).
 3. W czasie podróży w pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu (także piwa), palenia tytoniu oraz używania środków odurzających. Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwych lub zachowujących się nieodpowiednio. Również w trakcie podróży osoby takie mogą również zostać usunięte z pojazdu przez kierowcę lub inne organy.
 4. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Zabrania się chodzenia po pojeździe w trakcie jazdy. Należy przestrzegać zaleceń kierowcy lub pilota.
 5. Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować opóźnień.
 6. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30 EURO na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków). W celu zabezpieczenia kwoty kierowca może żądać pisemnego zobowiązania zapłaty za wyrządzone szkody.
 7. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej , dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać zgodę na samodzielną podróż podpisana przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. Dzieci kwalifikujące się do jazdy w foteliku nie mogą być przewożone na kolanach.

Rezerwacje
 1. Wykupienie biletu oznacza zawarcie Umowy przewozu oraz akceptację regulaminu.
 2. Bilet uprawnia do przejazdu osoby, której dane personalne wpisano do biletu.
 3. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie lub mailowo. Gwarancją przejazdu jest otrzymanie potwierdzenia, że rezerwacja została przyjęta.
 4. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny oraz ma prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego.

Bagaż
 1. Dopuszczalny Bagaż opłacony w cenie biletu to 2 walizki o łącznej wadze 40 kg oraz bagaż podręczny.
 2. Nadbagaż należy skonsultować przed dokonaniem rezerwacji.
 3. Podróżujące zwierzę musi spełniać krajowe przepisy przewozu zwierząt (np. elektroniczny mikroczip, paszport) oraz nie zagrażać bezpieczeństwu lub zmniejszeniu komfortu innych Pasażerów.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Bagaż w przestrzeni bagażowej oraz we wnętrzu pojazdu.
 5. Zabrania się przewozu artykułów uznawanych za niebezpieczne lub nielegalne w kraju docelowym lub tranzytowym.

Paczki i przesyłki
 1. Paczka powinna posiadać adres dostarczenia oraz numer kontaktowy (wraz z numerem kierunkowym) odbiorcy i nadawcy przesyłki.
 2. Zabrania się przewozu artykułów uznawanych za niebezpieczne lub nielegalne.
 3. Zabrania się nadawania w paczce żywych zwierząt.
 4. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 5. Przewoźnik nie odpowiada za źle zabezpieczone paczki, które podczas transportu uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Bezpieczeństwo

Posiadamy wszystkie wymagane ubezpieczenia samochodów oraz poszerzone ubezpieczenie pasażerów NNW.
Nasze pojazdy utrzymujemy w bardzo dobrym stanie technicznym i estetycznym. Kierujący nimi kierowcy posiadają odpowiednie doświadczenie i uprawnienia. Dzięki swojemu opanowaniu i poczuciu humoru gwarantują bezpieczny transport w miłej atmosferze.

Dodatkowe bezpieczenstwo zapewniają odbiorniki GPS zamontowane w każdym busie.

busy do niemiec

Kontakt

najlepszybus.pl

POMORZE - NIEMCY - HOLANDIA - BELGIA


Tel: (+48) 722-122-181

Tel: (+48) 722-122-182

Nr konta: 19 1950 0001 2006 0594 9258 0002

Pytania i rezerwacje

Bilety wyceniane są indywidualnie na podstawie kierunków podróży. Poznaj atrakcyjną cenę swojego przejazdu już dziś - to nic nie kosztuje :)

Najważniejsze informacje, to kod pocztowy początku i końca podróży oraz telefon kontaktowy i e-mail.

Upewnij się, że podane dane są prawidłowe.